KBS直线轴承

发布时间:2014-05-19 08:47:46
 

 

KBS直线轴承

kbs轴承是美国品牌,一直是直线轴承专长。我们公司,备有大量kbs轴承现货。kbs直线轴承是一种以低成本生产的直线运动系统,用于无限行程与圆柱轴配合使用。由于承载球 与轴呈点接触,故使用载荷小。钢球以极小的磨擦阻力旋转,从而能获得高精度的平稳运动。

LM3UU,LM4UU,LM5UU,LM6UU,LM8UU,LM10UU,LM12UU,LM13UU,LM16UU,LM2OUU LM25UU,LM30UU,LM35UU,LM4OUU,LM5OUU,LM60UU

LME8UU,LME10UU,LME12UU,LME16UU,LME20UU,LME25UU,LME30UU,LME40UU LME50UU,LME60UU

法兰直线轴承系列型号: 
圆法兰型 LMF
LMF6UU,LMF8UU,LMF10UU,LMF12UU,LMF13UU,LMF16UU,LMF20UU,LMF25UU 
LMF30UU,LMF35UU,LMF40UU,LMF50UU,LMF60UU

方法兰型 LMK
LMK6UU,LMK8UU,LMK10UU,LMK12UU,LMK13UU,LMK16UU,LMK20UU,LMK25UU,LMK30UU,LMK35UU,LMK40UU,LMK50UU,LMK60UUKBS直线轴承型号:

LM3UU,LM4UU,LM5UU,LM6UU,LM8UU,LM10UU,LM12UU,LM13UU,LM16UU,LM2OUU LM25UU,LM30UU,LM35UU,LM4OUU,LM5OUU,LM60UU

LME8UU,LME10UU,LME12UU,LME16UU,LME20UU,LME25UU,LME30UU,LME40UU LME50UU,LME60UU